Behöver du hjälp att flytta, transportera byggmaterial, eller bogsera e.t.c. 

Vår båt är specialanpassad för detta. Kontakta oss för mer INFO.