top of page
Mężczyzna podpisujący

Allmänna villkor.

Läs gärna de regler som gäller för vår fastighet. Reglerna är avsedda att säkerställa lugn och säkerhet för våra gäster.

Allmänna villkor

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin Hotelu obowiązuje na terenie Sillvik Camilla & Jonas Huggosson i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.

 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Hotelem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”

 3. Regulamin Hotelu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt.

 4. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

§ 2. DOBA HOTELOWA

 1. Pokoje wynajmowane sa na dobe, tygognie lub miesiące. Pokojami nazywamy pomieszczenia mieszkalne.

 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.

 3. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 

§ 3. REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez strone internetowa, telefoniczne, poprzez Facebooka oraz poprzez strony booking.com, airbnb

 2. W przypadku anulowania przez Gościa rezerwacji:

  1. na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hotel zwraca kwotę równorzędną wpłaconemu zadatkowi, anulacja jest bezpłatna

  2. na 29 – 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hotel zwraca 50 % wartości kwoty równorzędnej wpłaconemu zadatkowi,

  3. do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – wpłacony zadatek nie zostaje zwrócony.

 3. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu. 

 4. W przypadku opuszczenia przez Gościa Hotelu w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.

 5. W przypadku nieprzybycia Gościa do Hotelu w uzgodnionym terminie, rezerwacja jest ważna do godziny 12:00 następnej doby. Po tym terminie wygasa, a pokój może zostać wynajęty. W przypadku nieprzybycia Gościa zadatek nie zostaje zwrócony.

 6. W przypadku przybycia Gościa do Hotelu w drugim dniu zarezerwowanego pobytu ( po wcześniejszym poinformowaniu recepcji hotelu ) Gość zostaje obciążony kosztami pobytu również za pierwszą dobę hotelową.

 7. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

 8. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczne

bottom of page